LPDD2 - Модул за комуникация по захранващ кабел

 • Позволява монтаж на цялостна заключваща система без къртене
 • удължава живота на акумулатора
 • Лесно за монтаж
 • С мини размери – едва 4см
 • На достъпна цена
 • Надеждно и сигурно

Защо ми трябва модула LPPD1

Монтаж на цялостна заключваща система без къртене

В много жилищни сгради има изградена домофнна система без изграден контрол на достъп. За да се изгради контрола на достъп до вратата трябва да се прекарат захранващи кабели, което оскъпява излишно монтажа. 

Контролерите BulKey BKU имат възможност да си комуникират по захранващите проводници със захранващ модул LPDD2. Ако в сградата вече има изградена домофонна инсталация, то от централата на домофона има вече изтеглен кабел до електромагнитната брава на входната врата. Типично, ако желаете да поставите контрол на достъпа с електронни ключове и да се управлява от домофонната система ще трябва да изтеглите допълнителен кабел до врата (или за захранване или за управление), което най вероятно ще е свързано с къртене и допълнително усложнение.

 Иновацията е, че може да се избегне нуждата от допълнителен кабел. В домофонната централа се поставя модул LPDD2, в който да влезне сигнала управление на бравата от домофонната система и да го предава вече прекарания кабел до бравата. Тъй като в модула LPDD2 влиза и захранването за системата за контрол на достъпа, той има възможност да предава (по захранващите проводници към контролера BulKey BKU) сигнали свързани със захранването (има/няма ток). Също така може да предава и сигнал кога контролера BKU да отключи врата по команда от домофонната система. Поради малкият размер на компонентите в една система за контрол на достъпа BulKey, всички компоненти могат да се монтират скрито в касата на врата (предвидени са за това). Така монтажа може да бъде направен много бързо, лесно и евтино.

 

Защита на акумулатора от дълбок разряд

Знаете, че когато 12V акумулатори се разреждат, напрежението им не трябва да пада под 9.5V. Ако това се случи в последствие акумулатора губи много от качествата си, намаляват се циклите заряд/разряд а в някои случаи става неизползваеми след това. Модулът LPDD2 следи напрежението на акумуалтора и когато то се понижи под 9,8V, модулът прекъсва консумацията за да запази живота на акумулатора за следващ заряд. 

Малки размери

Модулът LPDD1 е с изключително малки размери: едва 1,5см на 2,5см. Така той изклюително лесно може да се съврже към различни системи без да се налага разместване на отдлените модули.

Лесно се включва към системата

Ние от фирма ЛЕСИ проектирахме модула така че свързването му да е интуитивно и лесно. С готова букса за диркетно сързване към 14V захранване и каблени обувки за бързо свързване към акумулатор или ако се наложи неговата смяна.

Акумулатора е зареден постоянно

Захранващата верига на LPDD1, освен към консуматора, минава и през акумулатора. Така той е постоянно зареден. Дори и след отпадане на основното напрежение, когато то се върне модулът започва да заержда акумулатора и така той винаги е готов за аварийни ситуации при липса на ток.

Херметически залят и обезопасен корпус с обозначниия

За по-голямо удобство модулът е залят със смола на която са отбелязани входовете и изходите, както и основни параметри. 

Схеми на свързване

Технически параметри

 • Входно напрежение – 13.3-14V DC
 • Максимален входен ток- 2.0A
 • Максимален ток на консумация -2.0A
 • Напрежение на изключване на акумулатора от системата – 8.6V
 • Работна температура : -20 ° C ~ + 40 ° C
 • Работна влажност: 25% ~ 65%
 • Консумиран ток на батерията след изключване на консуматорите..
  • Типично : 0.5mA
  • Максимално: 1.0mA