LPDD1 - Модул за защита от дълбок разряд

 • удължава живота на акумулатора
 • Лесно за монтаж
 • С мини размери – едва 4см
 • На достъпна цена
 • Надеждно и сигурно

Защо ми трябва модула LPPD1

Как предпазва акумулатора?

Знаете, че когато 12V акумулатори се разреждат, напрежението им не трябва да паа под 9.5V. Ако това се случи в последствие акумулатора губи много от качествата си, намаляват се циклите заряд/разряд а в някои случаи са неизползваеми след това. Модулът LPDD1 след напрежението на акумуалтора и когато то се понижи под 9,8V, модулът прекъсва консумацията за да запази живота на аку,улатора за следващ заряд. 

Малки размери

Модулът LPDD1 е с изключително малки размери: едва 1,5см на 2,5см. Така той изклюително лесно може да се съврже към различни системи без да се налага разместване на отдлените модули.

Лесно се включва към системата

Ние от фирма ЛЕСИ проектирахме модула така че свързването му да е интуитивно и лесно. С готова букса за диркетно сързване към 14V захранване и каблени обувки за бързо свързване към акумулатор или ако се наложи неговата смяна.

Акумулатора е зареден постоянно

Захранващата верига на LPDD1, освен към консуматора, минава и през акумулатора. Така той е постоянно зареден. Дори и след отпадане на основното напрежение, когато то се върне модулът започва да заержда акумулатора и така той винаги е готов за аварийни ситуации при липса на ток.

Херметически залят и обезопасен корпус с обозначниия

За по-голямо удобство модулът е залят със смола на която са отбелязани входовете и изходите, както и основни параметри. 

Схеми на свързване

Технически параметри

 • Входно напрежение – 13.3-14V DC
 • Максимален входен ток- 2.0A
 • Максимален ток на консумация -2.0A
 • Напрежение на изключване на акумулатора от системата – 8.6V
 • Работна температура : -20 ° C ~ + 40 ° C
 • Работна влажност: 25% ~ 65%
 • Консумиран ток на батерията след изключване на консуматорите..
  • Типично : 0.5mA
  • Максимално: 1.0mA